අපගේ ලිපි එකතුව - Beautysaloon.lk

දෙවැනි මනාලියන්ගේ සුන්දරත්වය කෙතරම් වැදගත්ද ?

අ ප හැමදාම කතා කරන්නේ මනමාලියගේ සුන්දරත්වය ගැනයි. මනමාලිය තමන්ගේ විවාහ උත්සව දිනයේ සුන්දරව සිටිය යුතුමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මනමාලියගේ සහාය වෙනුවෙන් තෝරා ගන්නා දෙවෙනි...

රෑ සාදයකට ගැලපෙන මේකප් උපක්‍රම 4ක්

ඔ බට ඇරයුම් ලැබෙන රාත්‍රී සාද වලට ඔබ සහභාගී වෙනකොට සාමාන්‍ය ක්‍රමයට මේකප් දාලා හරි යන්නේ නැහැ. එයට හේතුව තමයි  දිවා කාලයට ගැලපෙන මේකප් ක්‍රම...

මනාලියගේ මල් කලඹට ගැලපෙන මල් වර්ග – 2 කොටස

ම නාලියගේ සුන්දරත්වය තවත් වැඩි කර පෙන්වන අංගයක් තමයි මංගල මල් කළඹ. ඇඳුමේ හැඩය සහ මනාලියගේ රූපයට අමුතුම සුන්දරත්වයක් එක් කරන්නට මේ මංගල මල් කලඹට...

මනාලියගේ මල් කලඹට ගැලපෙන මල් වර්ග – 1 කොටස

ම නාලියගේ සුන්දරත්වය තවත් වැඩි කර පෙන්වන අංගයක් තමයි මංගල මල් කළඹ. ඇඳුමේ හැඩය සහ මනාලියගේ රූපයට අමුතුම සුන්දරත්වයක් එක් කරන්නට මේ මංගල මල් කලඹට...

හිස කෙස් වර්ණ ගැන්වීමේ පියවර 7

ඔ බ හිස කෙස් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම රූපලාවන්‍යාගාරයකට යනවා ඇති. හිස කෙස් වර්ණ ගැන්වීම කියන්නේ තරමක් අවදානම්කාරී කටයුත්තක්. මේ නිසා ඔබ රූපලාවන්‍යාගාරයට යාමට...

පසුපස හැඩ කර ගන්න යෝගා ව්‍යායාම වල නිරත වන්න

කා න්තාවකගේ සිරුරේ කෝමල බව තවත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරී වන යෝගා ව්‍යායාම ගැන අපි ඉහතදීත් කතා කළා. පසුපස මාංශ පේශි ශක්තිමත් වන තරමට...

අපේ FB PAGE එකට LIKE කරන්න

ජනප්‍රිය ලිපි