දිදුලන සමක් ලබා ගැනීම සඳහා උපකාරී වන යෝගාසන 5ක්

දි දුලන, මෘදු සහ සුන්දර සමක් හිමි කර ගැනීම අප කාගේත් සිහිනය කිව්වොත් නිවැරදියි. අපි අපේ කලින් ලිපියේ සඳහන් කළා යෝගා ව්‍යායාම කාන්තාවකගේ තරුණ බව රැක දී, සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කර දීමට කෙතරම් නම් උපකාරී වෙනවාද යන්න පිළිබඳව. වර්තමානයේ තරුණියන් මැදි වියට පැමිණීමත් සමඟ සහ පරිසර දුෂණයේ බලපෑම නිසා සමේ ඇති දිදුලන තරුණ පෙනුම ඔවුන්ට අහිමි වී යනවා. ඉතින් නැවතත් සුන්දර සමක් හිමි කර ගැනීම උදෙසා මේ යෝගාසන වල යෙදීම පිළිබඳව උනන්දු වන්න. ඔබට මේ යෝගාසන පිළිබඳව අන්තර්ජාල වීඩියෝ මඟින් හෝ යෝගා ගුරුවරයෙකුගෙන් වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
 

පහත සඳහන් යෝගාසන වල නිරත වීමෙන් ඔබේ සිරුරේ රුධිර සංසරණය ඉහල යනු ඇත. එමඟින් සමේ සෛල වලට වැඩිපුර ඔක්සිජන් ලැබී සමේ අහිතකර ලක්ෂණ යටපත් වනු ඇත. සිරුරේ ඇති විෂ සහිත දෑ ඉවත් වී ඔබට සුන්දර සමක් හිමි වේවි.

Padmasana

Dhanurasana

Sarvangasana

Halasana

Shavasana

ඉහත දක්වා ඇති යෝගාසන වල නිරත වීම මඟින් තමාට දිදුලන සමක් ලැබුණු බව සහතික කර ඇති සුප්‍රසිද්ධ නිළියන් කීප දෙනෙකු ගැන අපට දැන ගැනීමට ලැබුණා.

  • ශිල්පා ශෙට්ටි
  • කරීනා කපුර්
  • ජෙනිෆර් ඇනිස්ටන්  

  

SHARE