පියයුරු විශාල කර ගැනීම සඳහා උපකාරී වන යෝගාසන 5ක්

තැම් තරුණියන් තමාගේ වයසට සාපේක්ෂව පියයුරු විශාල නොවීමේ ගැටළුව නිසා පීඩා විඳිනවා. සමහරු තමාගේ සිරුරට ඉතා අහිතකර රසායනික ප්‍රතිකාරයන් වල නිරත වෙමින් පියයුරු විශාල කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. නමුත් එවැනි අවදානම් දේවල් කිරීමට දැන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ
. යෝගා ව්‍යායාම වල පියයුරු කුඩා වීමේ ගැටලුවටත් විසඳුම් තිබෙනවා. ඔබත් මෙම ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින තරුණ යුවතියක් නම් මේ යෝගාසන වල යෙදීම පිළිබඳව උනන්දු වන්න. ඔබට මේ යෝගාසන පිළිබඳව අන්තර්ජාල වීඩියෝ මඟින් හෝ යෝගා ගුරුවරයෙකුගෙන් වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
 

පහත දැක්වෙන යෝගාසන වල නිරත වීමෙන් ඔබේ පියයුරු වල ඇති මේදය හා ග්‍රන්ථි පටක වැඩි කිරීමෙන් ඔබගේ පියයුරු වල ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට උදව් වෙනවා. මේ ව්‍යායාම මඟින් පියයුරු ඇදීමකට ලක් වීම නිසා මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් වෙනවා paydayloansnow. ඉතින්, යෝග ව්‍යායාම වල නිතිපතා නිරත වීමෙන්  ඔබේ පියයුරු ප්‍රමාණය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩි කර ගැනීමට හැකි වේවි.

Gomukhasana

Bhujangasana

Dhanurasana

Ustrasana

Vrikshasana

SHARE